Naše firemní filozofie
Kdo jsme a co umíme

 

Naše filozofie a cíle
Jen velmi zřídka existuje pro specifické problémy v praxi podnikatelského subjektu univerzální patentovatelné řešení. Řešené problémy nejsou nikdy zcela stejné a téměř vždy existují i různé rámcové podmínky pro dané řešení.

Přitom by však systémová řešení měla vždy vycházet z věcných požadavků a nároků - a ne naopak!

Často již i obecný koncept věcného řešení není úplně jasný a srozumitelný, tím méně pak většinou existuje konkrétní formulace věcného zadání, které by bylo možno dát do ruky vývojáři či systémovému architektovi pro okamžité zahájení vývoje.

A to bývá situace, kdy často přicházíme my. Pomáháme našim zákazníkům již při modelování a optimalizaci jejich obchodních procesů. Pokud je pak pro systémovou podporu těchto procesů přijatelné standardní nebo dokonce již existující řešení - tím lépe. Pokud však ne, může být podle situace východiskem úprava našeho - již existujícího - konceptu či systému. Pro opravdu nové problémy je pak mnohdy výhodnější vývoj nových modulů, které je následně možno naprosto přesně "napasovat" na konkrétní podnikatelskou situaci a IT infrastrukturu.

Naším přístupem zůstává: Ať již "customizace",  "úprava" či "nový vývoj" – náročnost  se nesmí vymknout z přijatelných mezí! Protože i Váš rozpočet je omezený a načasování bývá zpravidla ambiciózní.

A právě těmto nárokům se snažíme vyhovět – s naší mnohaletou kompetencí pro procesy v oblasti prodeje, marketingu, managementu i organizace – ať již se odehrávají na libovolném technologickém pozadí.