Co se děje...
Co nového ve firmě, ve světě, ...

 

Společnost Baader Computer získala finanční prostředky z Evropské unie pro oblast vzdělávání zaměstnanců, které ji byly poskytnuty v rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Projekt, který jsme zahájili 1. prosince 2010 pod názvem „BC Academy", je zaměřen na vytvoření trvale udržitelného systému vzdělávání a týká se všech našich mimopražských zaměstnanců. Důvodem pro zařazení pouze mimopražských zaměstnanců jsou podmínky výzvy č. 35, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla vypsána Ministerstvem práce a sociálních věcí pod specifickým a obecně známějším názvem „Školení je šance".

Působíme na trhu s velkou konkurencí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců patří k našim dlouhodobým cílům. Vzdělávací program je proto zaměřen na zvýšení kvalifikace v oblasti IT technologií, aktivní komunikace, obchodních, manažerských a prezentačních dovedností. Naši zaměstnanci se budou vzdělávat nejen v těchto oblastech, ale budou rozvíjet své jazykové dovednosti v angličtině a němčině, což je nezbytnou součástí jejich dennodenní komunikace.

Věříme, že projektové aktivity a vzdělávání, které je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pomohou zefektivnit práci našich zaměstnanců a tím zkvalitnit realizaci projektů pro klienty.

 
 
 

Říjen 2011 | Tým společnosti Baader Computer se zúčastnil školení o HTML5 a vývoji mobilních aplikací

Ve druhé polovině měsíce října se vývojáři společnosti Baader Computer zúčastnili interního školení, jehož tématem byly moderní trendy ve vývoji webových i mobilních aplikací.

Důraz byl kladen na příchod technologie HTML5, použitelnost této technologie při aktuálním stavu trhu webových prohlížečů a dění okolo standardizace této technologie. Neméně důležitou součástí školení bylo téma využití moderních webových technologií pro tvorbu mobilních webů či aplikací.

Technologie HTML5 umožňuje vývojářům v Javascriptu zásadně obohatit a oživit současné webové aplikace o pokročilé funkce, které byly prozatím vyhrazeny jen vývojářům na komerčních a uzavřených platformách, jako je Adobe Flash. Zároveň však tato technologie prochází nesnadným obdobím standardizace, proto je nutné stále sledovat vývoj jak na straně standardizační organizace World Wide Web Consortium, tak na straně vývojářů webových prohlížečů.

Důležitou kapitolou školení byla i prezentace možností využití HTML5 pro tvorbu mobilních aplikací, které aspirují na nahrazení jednodušších, nativně vyvíjených aplikací, a zároveň umožňují vývojářům sjednotit vývoj aplikací pro více mobilních platforem. Jednu vyvíjenou aplikaci je tak možné snadno distribuovat jak na mobilní telefony iPhone, tak i na ty s operačními systémy Android, Windows Phone či BlackBerry.

Série odborných školení ve společnosti Baader Computer probíhá za podpory Evropského sociálního fondu – Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
 
 

Září 2011 | Týmové dny 2011

V pomyslném geografickém středu společností BC a KDS se letos sešli členové našeho týmu, aby společně strávili jeden z posledních prosluněných víkendů tohoto léta. A i letos jsme se náramně bavili pod vedením instruktorů agentury F.A.J.N. Agency, kteří pro nás připravili napínavé dobrodružství. Kolegové ze všemožných koutů Česka a Německa se tak vrhli do lesů na Rakovnicku, aby plnili podivuhodné úkoly a luštili zapeklité šifry. S větším či menším úspěchem jsme se nakonec zase všichni sešli a užili si společně jednu z mála chvil v roce, kdy může být celý kolektiv pohromadě.

S nadcházejícím zimním obdobím nezbývá, než se těšit na příští léto a další společná setkání.

 
 
 

Červen 2011 | Společnost Baader Computer získala dalšího významného klienta z oblasti Automotive

Pro tohoto klienta připravujeme zcela nový informační portál, který přinese další možnosti pro řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o unikátní řešení, jehož cílem je vytvoření jednotného prostředí pro obousměrnou komunikaci a sdílení dat jak mezi výrobcem a prodejní sítí, tak směrem ke koncovým zákazníkům. Řešení je tedy zaměřeno na všechny subjekty, které se účastní prodejního procesu. Dealeři, kteří se rozhodnou portál využívat, tak získají velkou konkurenční výhodu.

Jádrem celého systému je webová aplikace, jejíž funkcionalita i prezentace korespondují s aktuálními potřebami klienta. Centralizace veškerých dat umožní oprávněným osobám online přístup například k nejaktuálnějším informacím o produktech, stávajících i potencionálních zákaznících či k nejnovějším marketingovým údajům potřebných pro tvorbu rozmanitých vyhodnocení. Řešení také klade velký důraz na bezpečnost dat.

Pro marketingové oddělení představuje informační portál silný nástroj pro tvorbu kampaní, realizaci průzkumů, zpracování nabídek a poptávek na nové vozy či jednoduchou distribuci propagačních materiálů a důležitých informací. Velkou výhodou je také uchovávání kompletní komunikační historie zákazníka. Oddělení řízení výroby pak systém díky provázání s ERP-systémy podpoří při efektivním plánování výroby nových vozů. Koncový zákazník zase ocení přístup k nejčerstvějším informacím, či možnost komunikovat jak s konkrétním dealerem, tak přímo s výrobcem.

Realizace projektu je rozplánována do dvou fází. V první fázi bude vybudován samotný CRM systém, v druhé fázi pak budeme tento systém postupně integrovat s dalšími systémy klienta.

 
 
 

Květen 2011 | Zaměstnanci společnosti Baader Computer se zúčastnili školení metodiky odhadování v softwarových projektech

Na sklonku měsíce května se vývojáři, pracující na pobočkách společnosti Baader Computer, zúčastnili dalšího ze série pravidelně organizovaných interních IT školení.

Cílem květnového školení bylo získat informace z oblasti plánování, řízení a odhadování SW projektů, získat přehled o nejdůležitějších metodikách, které by následně zaměstnanci mohli využít v rámci projektového řízení a organizace vývojových týmů. Školení probíhalo na pobočce v Šumperku pod vedením interního lektora a dlouholetého experta na danou oblast projektového řízení.

Školení bylo zaměřené na teoretické i praktické ukázky z metodik měření velikosti softwaru, což je disciplína, která vývojářům a, především, vedoucím vývojových týmů napomáhá lépe organizovat běh vývoje projektu od jeho počátků až po dokončení a předání zákazníkovi. Znalost této problematiky však nepomáhá jen uvnitř vývojových týmů, ale i navenek – v lepší komunikaci se zákazníkem. Tým, který dovede svůj projekt adekvátně analyzovat z pohledu pracnosti a časové náročnosti ve všech jeho fázích, dokáže zákazníkovi lépe prezentovat stav probíhajícího projektu, lépe předpovídat čas dokončení projektu a v neposlední řadě i přesněji kalkulovat výsledné náklady na vývoj.

Série odborných školení ve společnosti Baader Computer probíhá za podpory Evropského sociálního fondu – Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
 
 

Duben 2011 | Baader Computer úspěšně uzavírá projekt spolufinancovaný v rámci programu OPPI z prostředků Evropské unie


Naší společnosti se daří finalizovat práce na projektu „Vývoj informačního systému Chemical Business Suite“, jenž je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu podnikání a inovace, Program ICT a strategické služby, prioritní osa 2 – Rozvoj firem. Projekt nepřekročí časový harmonogram a bude ukončen v termínu, tedy do 30. 4. 2011.

Díky spolufinancování ze strany EU se nám podařilo rozšířit náš kolektiv a zároveň vyvinout software, s nímž bychom se rádi prosadili v oblasti chemického průmyslu.

 
 
 

Březen 2011 | Úspěšný přechod na Zimbra Collaboration Server

Zimbra

Měsíc březen byl pro Baader Computer ve znamení změn. Zejména pak pro naší infrastrukturu, která prošla evolučním procesem jak z pohledu správy, tak i z pohledu uživatelského. Firemní řešení postavené z jedné části na IA® eMailServer a z části druhé na Microsoft® Exchange Server bylo povýšeno na Zimbra Collaboration Server.

Zimbra totiž přichází s několika zásadními výhodami. Nejenže je otevřená, pracuje se standardizovanými protokoly, je škálovatelná, dobře zabezpečená, snadno spravovatelná, ale také podporuje snadné sdílení souborů, rychlé zprávy (XMPP/Jabber) a integraci s VoIP (díky aplikaci Asterisk). ZCS navíc poskytuje webového klienta, který je přizpůsobený i mobilním telefonům. Co se týče nákladů, zde je Zimbra také vstřícnější.

 
 
 

Únor 2011 | Baader Computer uspěl se svým projektem v programu OPPI


Naše společnost úspěšně absolvovala hodnotící proces agentury Czechinvest se svým projektem „Vývoj informačního systému Chemical Business Suite“, který bude pokrývat všechny hlavní procesy malých a středních chemických výrobních podniků. Tím se stává příjemcem podpory na realizaci tohoto projektu, která vychází z Operačního programu podnikání a inovace, Program ICT a strategické služby, prioritní osa 2 – Rozvoj firem.

Účelem této podpory je tvorba nových pracovních míst na naší pobočce v Šumperku.

 
 
 

Leden 2011 | Liferay komunita zažívá renesanci

Liferay. Enterprise. Open Source. For Life.

Již od začátku své existence stojí Liferay na pevných základech komunity. Ve skutečnosti však není od věci tvrdit, že slovo Liferay neoznačuje pouze produkt, ale také právě skupinu lidí, kteří za tím produktem stojí a kteří mu dávají směr.

Na přelomu roku došlo k několika zajímavým událostem, které mají nepřehlédnutelný dopad na komunitu:

  • Přednášky na přání – Tento rok by měly být témata přednášek na sympóziích výrazně ovlivněny komunitními požadavky – např. do 10. března je možné zasílat témata pro Sympozium ve Washingtonu.
  • Hon na chyby – Liferay se nechal inspirovat úspěšným projektem The One Hundred Paper Cuts a uspořádal stejnojmennou akci, kteréž výsledkem má být odstranění "nejneoblíbenějších" chyb a zvýšení spokojenosti.
  • Podpora komunity – Dalším zajímavým počinem je Community Leadership program, díky němuž máte možnost „být povýšen“, získat speciální oprávnění v systému pro sledování chyb, a co víc, získat nějakou cenu v podobě trika apod.
 

Více na blogu Jamese Falknera.