Co se děje...
Co nového ve firmě, ve světě, ...

 

Březen 2015 | Závěr projektu OP LZZ


Zbývá poslední měsíc do ukončení realizace projektu „Udržení a rozšíření systému vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců společnosti“, který společnost získala v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Po celých 23 měsíců realizace se projekt držel svého cíle podpořit zaměstnance společnosti, udržet a zvýšit jejich kvalifikaci.

Pro zaměstnance se podařilo zorganizovat:

  • odborná školení v oblasti IT – zaměstnanci absolvovali kurzy zaměřené na nové informační technologie
  • odbornou výuku AJ a FJ – díky projektu došlo k rozšíření systému vzdělávání zaměstnanců v cizích jazycích o nové metody a témata zaměřená přímo na oblast IT a obchodu;
  • koučing a lektorské dovednosti pro manažery lektory, kteří vedou zaměstnance k dalšímu rozvoji a vzdělávání;
  • školení zaměřené na téma rovných příležitostí mužů a žen – ve společnosti je pravidlo rovných příležitostí dodržováno od jejího vzniku, proto jsme školení zaměřili především na právní rámec dané problematiky.

V rámci projektu jsme dosáhli všech plánovaných cílů a výstupů a podpořili jsme všechny zaměstnance, kteří pracují na pobočkách v Šumperku a Českých Budějovicích.