Finanční reporting

Systém pro přípravu finančních přehledů, přehled o datech v podniku na denní i týdenní bázi, grafické a analytické výstupy s možností analýzy podnikových dat, finanční toky, projekty, fakturace, náklady a celkový podnikový výkon

Velikost: Střední

Rozsah: > 1 rok vývoje

Počet uživatelů: < 100

Klient: Střední firma

Reporting pro vedení společnosti, finance nebo team leadera. Přináší informace o výkonech, obratu, různých kritériích vyhodnocování projektů. Ulehčuje rozhodování na základě čísel a srovnání projektů z minulosti. Spojuje zdroje z různých systémů firmy nebo firemní skupiny.