Poly.ERP

ERP systém pro compounding a recyklaci

Velikost: Velký

Rozsah: objem 40 let vývoje

Počet uživatelů: > 20 společností v EU

Klient: Chemie, Compounding, Recyklace

Web: Poly.ERP

Poly.ERP vznikl před 10 lety jako specializovaný ERP systém pro výrobce v oblasti chemie, výroby polymerů, plastikářského průmyslu a recyklace.
Již více než dvě desítky klientů se rozhodly tento systém nasadit pro řízení výroby (od logistiky, nákupu, před prodej, receptury až po řízení kvality) a další k nim přibývají.
Systém obsahuje i BI, která vyhodnocuje data z jednotlivých modulů a mobilní aplikaci pro řízení nakládky a vykládky v rámci logistiky skladu. Systém je nadále rozvíjen podle aktuálních požadavků výroby a digitalizace výrobních procesů.